Nasjonal minneseremoni 21.08.11


Hvert lys har varmet.
Hver tanke har trøstet.
Hver rose har gitt håp.
Vi er et lite land, men et stort folk.

Vannet/L'eauLivet skal ikke begripes; det skal gripes. (Gunnar Björling)


Gunnar Björling var utholdende modernistiske som med milde egenrådighet forklart sin doktrine og hans poesi er også i hundrevis av brev og av lange samtaler i hans legendariske hjemmet til en tidligere sauna i Kaivopuisto i Helsinki. Wikipedia